Vi bygger Prässebo Center

Vi bygger Prässebo Center

Prässebo Bygdegårdsförening har ihop med Vandrarhemmet och Martinsson Event fått beviljat ett

Discover

Leaderprojekt

Prässebo Bygdegårdsförening har ihop med Vandrarhemmet och Martinsson Event fått beviljat ett bidrag från Leader-projekt (ett EU stöd via jordbruksverket) som gör att vi tillsammans kan får så mycket som 900 000 fördelat på tre år. Dessa pengar kommer till stor del att användas för att höja standarden på bygdegården samt vissa utvändiga arbeten på huset. I ansökan ingår det att de tre parterna som sökt ska bidra med en kontantinsats men även ideellt arbete.

Hitta hit